Бесплатни

УЏБЕНИЦИ

Фондација Алек Кавчић је у сарадњи са издавачким кућама Архикњига, Инфотехника и Нова школа успела да обезбеди штампане уџбенике у боји по цени од свега 2 динара по страници.

На страници
НАРУЧИВАЊЕ ШТАМПАНИХ УЏБЕНИКА
се налази наруџбеница путем које можете наручити те уџбенике, као и конструкторске комплете наведених издавача по цени која покрива само трошкове рада, материјала, штампе и дистрибуције, без профита.

Уџбеници Завода за уџбенике су доступни у електронском ПДФ издању за личну употребу. За бесплатна штампана издања Завода за уџбенике обратите се на [email protected].